درباره شرکت تک سنسور

سنسور دستگاه های بافندگی

شركت (تك سنسور)به مديريت مهندس حسين فاتحي از سال ١٣٦٩يعني ٢٥سال پيش باهدف طراحي وتوليد انواع :سنسورهاي كنترل نخ ،بردهاي صنعتي (ريسندگي،بافندگي)
تاسيس تابه عنوان اولين شركت تخصصي ساخت سنسورهاي كنترل نخ وغيره….در ايران باشد.

محصولات

  • چشم فيتيلهuster
    سنسور
  • جهت ماشين آلات سولزر(١)الا(١٢)پود
    سنسور
  • جهت ماشين آلات بافندگي(١)الا(١٢)پود
    سنسور
  • كاتر نخ جهت ماشين آلات لاكني
    سنسور
  • جهت ماشين آلات سولزر
    سنسور
  • جهت ماشين آلات لاكني(١)الي(٨)لا
    سنسور
  • سنسورنخ(پود)جهت ماشين آلات فرش
    سنسور
  • سنسورنخ(پود)5تايي جهت ماشين آلات (sulzer-smit)
    سنسور
  • سنسورنخ(پود)8تايي جهت ماشين آلات بافندگي (sulzer-somet-smit-tema-fast-texima
    سنسور
  • سنسورنخ(پود)4تايي جهت دستگاه بافندگي(زاور)
    سنسور
  • سنسور فيتيله جهت ماشين آلات پاساژ
    سنسور
  • سنسور القایی حساس به فلزات غیر مغناطیسی
    سنسور
  • سنسورالقایی
    سنسور

تک سنسور بهترین شرکت در سنسور های ریسندگی و بافندگی

0+
فروش عمده
0
پروژه های انجام شده
0
کار های در دست اقدام
0+
فروش سالیانه