شركت (تك سنسور)به مديريت مهندس حسين فاتحي از سال ١٣٦٩يعني ٢٥سال پيش باهدف طراحي وتوليد انواع :سنسورهاي كنترل نخ ،بردهاي صنعتي (ريسندگي،بافندگي)
تاسيس تابه عنوان اولين شركت تخصصي ساخت سنسورهاي كنترل نخ وغيره….در ايران باشد.
وخوشحاليم كه توانسته ايم پشتوانه توانمندي براي بخش صنعت نساجي باشيم.
انچه دراين سالها بران تلاش وتاكيد داشته ايم ارائه توليدات باكيفيت نسبت به نمونه هاي خارجي هم از نظر كيفيت بلكه از نظر قيمت بوده وبه ياري خدا خواهد بود.

ومن ا…التوفيق